Speciaal onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking

Wij dragen leerlingen bouwstenen aan waarmee zij hun leven op een acceptabele wijze en zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten en opbouwen.

De Bouwsteen: Speciaal onderwijs & Voortgezet Speciaal onderwijs

De Bouwsteen is een school voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsproblematiek voortkomend uit een autisme spectrum stoornis en/of een gedragsstoornis.

Wij hebben gekozen voor de naam De Bouwsteen omdat wij onze leerlingen bouwstenen willen aandragen waarmee zij hun leven op een acceptabele wijze en zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten en opbouwen.

Het Speciaal Onderwijs (SO) van De Bouwsteen zit in hetzelfde gebouw als het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van De Bouwsteen. Het SO zit op de benedenverdieping aan de achterkant. Het VSO zit op de bovenverdieping met de theorielokalen. De praktijklokalen van het VSO zijn te vinden op de benedenverdieping.

Onze school, De Bouwsteen heeft een intensieve samenwerking met Ambiq, een orthopedagogische behandelsetting. Ongeveer 40% van onze leerlingen (zowel SO als VSO) verblijven op de woongroepen van Ambiq op het terrein van het Gezondheidspark.

Alle scholen van Attendiz

Werken op basis van vijf kernwaarden:

De Bouwsteen is onderdeel van Stichting Attendiz

De Bouwsteen is een school voor speciaal onderwijs in Hengelo met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op De Bouwsteen volgen.

Blijf op de hoogte

De laatste nieuwtjes

Leren door doen en doen wat je leert

Meer weten over onze school en visie?